Ondernemersmiddag | Foodweek

De foodweek is op vrijdag 30 september afgesloten met een ondernemersmiddag. Er zijn ruim 80 vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, overheid en ondernemers aanwezig bij deze inspirerende middag.

We beginnen de middag met een toelichting hoe de voedselketen er op dit moment uitziet, het huidige FOOD FRAME. Aansluitend schetsen de stakeholders hun toekomstbeeld voor de regionale keten, het ideaal.

Vervolgens is er een toelichting hoe we de voedselproductie en afname doormiddel van mapping de komende maanden in kaart gaan brengen. Afsluitend gaan Willem Foorthuis en Gert Walhof in gesprek met enkele vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, ondernemers en overheid om de eerste stappen naar REFRAMING te bespreken. Er zijn al interessante ontwikkelingen te melden, zoals de oprichting van een vleescoöperatie.

We sluiten de middag af met een hapje en een drankje en bespreken de mogelijkheden om de slimme regionale voedselketen tot een succes te maken.


Foto impressie van de ondernemersmiddag: