Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Op 12 september jl. is de algemene ledenvergadering van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om faillissement aan te vragen. Het bestuur geeft hier thans uitvoering aan, deelt hierbij mede dat de Gebiedscoöperatie bij gebrek aan financiële middelen betalingsonmachtig is en wacht de verdere besluitvorming van de rechtbank af.

 Het bestuur betreurt deze situatie ten zeerste voor alle betrokkenen bij de coöperatie maar ziet helaas geen mogelijkheden meer om de activiteiten van de coöperatie te kunnen voortzetten en om het hoofd te kunnen bieden aan de ontstane tekorten.

 

Zuidhorn, 15 september 2022

Het bestuur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier

 

Postadres: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn

Telefoon: 06-156 43 696