Wij zijn: Gebiedscoöperatie Westerkwartier Het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden Het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het landschap door een collectieve aanpak Het (kostentechnisch) efficiënt(er) uitvoeren van het beheer door een collectieve aanpak

LEEFOMGEVING, GEZONDHEID & SOCIAAL

Sinds 1 november 2014 wordt het plattelandshuis bemenst door de Gebiedscoöperatie… Lees meer 

ENERGIE, WATER & BIOBASED ECONOMY

Het centrale onderwerp is de bewustwording over de potenties van de laagveengordel… Lees meer

REGIONALE VOEDSELKETEN

Met tal van partners ontwikkelt de Gebiedscoöperatie duurzame regionale voedselketens. Ketens met productie… Lees meer