Adviesrapport Impact Ondernemen SER Noord-Nederland

Vorige week verscheen het adviesrapport Impact Ondernemen in Groningen, Winst als middel voor sociaal-maatschappelijke doelen van de SER Noord-Nederland. De SER schreef dit rapport in opdracht van de provincie Groningen, en geeft antwoord op de vraag: Hoe kan het sociaal ondernemerschap in de regio worden vergroot als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe kan de provincie daarbij een rol spelen? De Gebiedscoöperatie wordt meermalen genoemd in de adviezen in dit rapport – een erkenning dat we op de goede weg zijn.

Enkele citaten uit het adviesrapport:

• Stimuleren van gebiedscoöperaties
Een andere mogelijke rol voor gemeenten en provincie kan liggen in het stimuleren van gebiedscoöperaties. Hiervan zijn in Groningen al een paar goed werkende voorbeelden zoals Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Zij zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loonvormend in voor maatschappelijke doelen. We bevelen aan om de ervaringen van deze coöperaties te gebruiken voor een verdere uitrol in de provincie. Maak dit mede mogelijk met de nog te ontwikkelen instrumenten voor sociaal ondernemerschap.

• Arbeidspools als sociale ondernemingen
Ook samen met een Gebiedscoöperatie kan een arbeidspool worden vormgeven. Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft het initiatief genomen voor de arbeidspool Workcept. Hierin gaan ondernemers, overheden en semioverheden samenwerken om werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren en hen training en begeleiding te bieden. Het verdient aanbeveling om dit initiatief te ondersteunen.

• Zet pilots voor sociaal ondernemerschap op waarbij bestaande structuren bij uitkeringen worden doorbroken
Dit vraagt om een gedegen voorbereiding en om deelname van gemeenten met lef, die buiten de gekaderde lijntjes durven kleuren. Oost-Groningen zou een goede pilotregio zijn, evenals aansluiting bij de arbeidspool Workcept.

Het hele rapport en de actieagenda zijn hier te vinden.