Afbreekbaar plastic maken uit bermgras?

Staatsbosbeheer en Hanzehogeschool onderzoeken het!

De methode van de Innovatiewerkplaats begint door steeds meer scholen omarmt te worden. Onze laatste aanwinst: de chemiestudies van de Hanzehogeschool: Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek, Chemische Technologie, Bio-informatica en Chemie. In hypermoderne laboratoria werken hier studenten dag en nacht samen met hun docenten met de mooiste scheikundige en biologische processen.

Vanuit ons lid Staatsbosbeheer kwam de vraag of er wellicht nieuwe mogelijkheden zijn om het maaisel dat uit hun natuurgebieden komt, op een circulaire wijze tot andere producten te verwerken.

De docenten en studenten van Chemie raakten hier zo enthousiast van, dat ze meteen aan de slag zijn gegaan. Ze doen nu enerzijds een onderzoek naar zo veel mogelijk mogelijkheden om het maaisel te kunnen verwerken, maar kijken daarnaast met een andere groep ook specifieker naar de mogelijkheden om het om te zetten in afbreekbaar plastic.

De eerste resultaten lijken erg positief! Zodra er meer resultaten binnen zijn, gaan we met de economische studies van de Hanzehogeschool in gesprek om te kijken of er concrete business cases gebouwd kunnen worden.