Arbeidspools: Werk voor de toekomst

Hierbij nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst om kennis te maken met de kansen van arbeidspools en eventuele andere samenwerkingsvormen in het Westerkwartier voor het MKB (met name interessant voor MKB met minder dan 250 werknemers).

Datum en tijd: donderdag 5 juli 2018 (09:00-11.00 uur)

Plaats: Gebiedscoöperatie Westerkwartier (Industrieweg 5, 9804 TH Noordhorn)

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil de komende tijd meerdere arbeidspools opzetten in het Westerkwartier om zo het MKB te ontzorgen, meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren, werk te flexibiliseren en pieken en dalen op te vangen en duurzame inzetbaarheid en SROI te bevorderen.

“een arbeidspool is een middel om werk anders te organiseren. Via de arbeidspool kunnen banen worden gecreëerd die meetellen voor de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en voor het voldoen aan social return voorwaarden in aanbestedingen.”

Zo werken we samen met ondernemers en de Hanzehogeschool, Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt en Lectoraat Human Capital, aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt voor en door de regio.

Aanmelden kan via t.boere@gcwk.nl

Lees hier de volledige uitnodiging!