Artikelen door GBC

Zorgen dat Peebos Werkt, Met Mekaar!

De officiële opening van “Zorgen dat Peebos Werkt, Met Mekaar”. Een mooie mijlpaal, en dat willen we samen vieren! Een bijzonder project waar de samenwerking tussen verschillende partijen uit verschillende sectoren prachtig samenkomt & werkt! Met het project Zorgen Dat Peebos Werkt, Met Mekaar, laten we Peebos verder uitgroeien tot een plek voor iedereen. Peebos […]

,

REFRAME-bijeenkomst in de Wesermarsch

Van 8 tot en met 10 mei waren Frans en Maarten aanwezig op de Internationale REFRAME-bijeenkomst in het Duitse Seefeld. Dit plaatsje ligt in het Landkreis Wesermarsch. Een gebied tegen de waddenkust aan met behoorlijk wat gelijkenissen met het Westerkwartier. Zo liggen er ook dorpjes op wierden en wordt het landschap hoofdzakelijk vormgegeven door de […]

Het Middag-Humsterland gaat samen haar toekomst ontwerpen

  Denkt u mee over een toekomstvisie voor het Middag-Humsterland? De regio Middag-Humsterland staat de laatste tijd volop in de aandacht. Vanwege de volksraadpleging van afgelopen jaar en ook zeker vanwege de vele duurzame ideeën, initiatieven en bedrijven die er in de regio de afgelopen tijd gestart zijn. Het Middag-Humsterland laat zich steeds meer zien […]

Coöperatie nieuwe stijl maakt kleine bedrijven groot

Meer welvaart in het gebied, een gezondere regionale economie, minder werkzoekenden en verbetering van de leefbaarheid. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt nu een jaar of drie om dat te bereiken. Lukt dat een beetje, vroeg NoordZaken zich af. Door Jan Been en Loek Mulder Lijnrecht stonden stonden boeren en ondernemers in het Westerkwartier drie jaar geleden […]

De innovatieboerderij, samen stappen zetten!

Op woensdag 1 februari was in Zaal Balk te Zuidhorn onder het toeziend oog van ca. 50 geïnteresseerden een bijeenkomst over de vorderingen van de (deel)projecten binnen de Innovatieboerderij. Het is inspirerend om te zien dat de geïnteresseerden zo divers zijn, overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoekers en de omgeving zorgen er gezamenlijk voor dat de Innovatieboerderij […]

Monitor 2016, Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Eind december is “Monitor 2016: Gebiedscoöperatie Westerkwartier” afgerond. Dit is deel 1 uit de onderzoekserie Monitor van het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen. Deze editie van Monitor geeft een terugblik op de ontwikkelingen rondom de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gedurende de afgelopen drie jaar.   De volledige Monitor kunt u hier downloaden.    

Iwemaboerderij in Oostergast Zuidhorn maakt plaats voor Innovatieboerderij

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt op dit moment aan een plan om op de locatie van de Iwemaboerderij in de Oostergast in Zuidhorn een Innovatieboerderij te realiseren. Een heel bijzonder proces waarin de Gebiedscoöperatie en de gemeente samen met de regionale onderwijsinstellingen, lokale ondernemers en bewoners de krachten gaan bundelen om het meest vooruitstrevende gebouw in […]

,

Foodweek – Achtergrond

Het MKB binnen de voedselketen staat onder druk. De wereldmarkt vraagt om schaalvergroting, kostprijsverlagingen, vergaande efficiëntie en rationalisering. Voor veel kleine groene ondernemers is dit geen realiseerbare optie. Toch liggen er ook voor hen marktkansen. En wel op basis van de regionale voedselketen. Dat betekent: zo veel mogelijk producten binnen de regio produceren, verwaarden, verhandelen […]

Het Landscape-office op korte termijn van start met ecologische monitoring

Ecologische monitoring gaat de komende jaren een steeds groter werkveld worden. Partijen als Staatbosbeheer, ecologische adviesbureaus en het waterschap krijgen voortaan te maken met nieuwe wetgeving, waar goed opgeleid personeel voor nodig is. De Gebiedscoöperatie en een van haar leden Staatbosbeheer namen eind 2015 het initiatief om te onderzoeken of het onderwijs beter aangesloten zou […]

FEM-office presenteert zich aan de docenten

Vanuit de samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie en de Hanze Hogeschool is er afgelopen jaar hard gewerkt om studenten direct te koppelen aan ondernemers in de regio. Om dit proces te versnellen is de startup ‘FEM-office’ in het leven geroepen: een bemiddelingsbureau voor en door studenten, gericht op het laten uitvoeren van duurzame vraagstukken van ondernemers […]

Workshop precisielandbouw

Ongeveer 60 deelnemers hebben vrijdag 22 januari deelgenomen aan de workshop precisielandbouw bij loonwerkbedrijf Stuut en loonwerkbedrijf Christel Thijssen. Studenten en docenten van Terra konden kennismaken met de nieuwste technieken. Ze kregen inzicht hoe een loonbedrijf nu werkt en hoe een loonbedrijf strategisch naar de toekomst kijkt. Na een bedrijfs-inleiding door Kor Stuut ging Christel […]

Landscape Office; ecologische monitoring

Er is momenteel veel vraag nog ecologische monitoring in het Westerkwartier. Hoe kan het onderwijs hier aan bijdragen? Hoe brengen we vraag en aanbod beter bij elkaar? Het “Landscape Office” kan hier een belangrijke rol in spelen. Gister zijn enkele partijen (Terra MBO, Boer & Natuur, IVN, van Hall Larenstein, Staatsbosbeheer, Buro Bakker & Gebiedscoöperatie) […]

Marumerlage; toekomst in beeld

Gisteravond zijn de werkgroepleden van de Marumerlage bij elkaar gekomen in het sfeervolle eetcafé Vredewold te Noordwijk om de plannen voor het gebied te bespreken. Wat kan op korte termijn uitgevoerd worden? Wat zijn plannen voor de toekomst? Welke plannen moeten nog aangescherpt worden? De Marumerlage heeft 3 werkgroepen; recreatie, geschiedenis & educatie. De werkgroepen hebben geweldige ideeën voor het gebied bedacht; een […]

Deelname aan prijsvraag ministeries

Gebiedscoöperatie Westerkwartier is door de ministeries van OCW en EZ uitgenodigd voor deelname aan Pro-Motor. Dit is een nieuwe prijs die de ministeries hebben uitgeloofd voor succesvolle nieuwe samenwerking tussen publieke en private partijen (pps). Zulke samenwerkingsverbanden blijven vaak steken op een abstract niveau. Met de Pro-Motor-Prijs willen de ministeries een persoonlijk gezicht geven aan vernieuwende […]

Marumerlage; regioleren krijgt steeds meer vorm!

De Marumerlage krijgt steeds meer vorm. Daar sluit de ontwikkeling van het regioleren goed bij aan. Zowel de Marumerlage als het houtsingelbeheer zijn projecten waar studenten van Terra MBO Groningen de komende tijd mee aan de slag gaan in het kader van regioleren. Vandaag zijn de Gebiedscoöperatie, Staatsbosbeheer, de Dotterbloem en docenten en studenten van […]

Gebiedscoöperatie, Terra en Cowcept slaan handen ineen!

Vanochtend zijn, onder toeziend oog van een zeer enthousiast publiek, de handtekeningen gezet onder een unieke samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, de ondernemers van ‘Cowcept’ en de onderwijsinstelling Terra. Samen zullen zij het nieuwe keuzeprogramma ‘Paraveterinair Landbouwhuisdieren’ gaan inrichten. Vanuit ondernemer Jan Lievaart (‘Cowcept’) kwam de constatering dat er op dit moment een tekort is […]

De Innovatieboerderij: één groot werk-leerproject

Al een tijdje zat de droom in ieders hoofd: de innovatieboerderij als toekomstig thuishonk voor de Gebiedscoöperatie. Afgelopen weken zijn de eerste stappen gezet om van deze droom werkelijkheid te maken. Samen met de Gemeente Zuidhorn heeft de Gebiedscoöperatie een zeer uitdagend plan opgesteld om van de verbouwing van de oude ‘boerderij Iwema’, naast het […]

Marumerlage krijgt vorm!

Op 26 november was de prijsuitreiking van de vogelkijkhut ontwerpwedstrijd in het gemeentehuis van Marum. Daar werden de hele week 32 maquettes tentoongesteld van vogelkijkhutten voor op de Marumerlage. De vogelkijkhut op de foto is het winnende ontwerp. Er waren echter vele hutten met interessante aspecten die zeker meegenomen worden in het definitieve ontwerp. Naast de leerlingen […]