Belangstelling Europese Partners

De Foodweek stuit ook op internationale interesse. Een groep van 15 Zweedse studenten en enkele  docenten stelden zich op de hoogte van de mapping software en volgden het proces van de mapping. Aan de hand van de resultaten kunnen zij de nieuwe kennis zelf in de praktijk brengen. Een week later was een delegatie van de Belgische Hogeschool Vives op werkbezoek. In een speciaal programma namen zij kennis van o.a. de samenwerking van de Hanzehogeschool met een gebiedscoöperatie en kenniswerkplaatsen, het mapping proces en een kijkje in de keuken van regionale voedselproducenten.

Binnenkort starten de voorbereidingen voor een workshop van alle Europese partners voor een wederzijdse presentatie van de eerste resultaten in de regionale pilots. Daarnaast worden er afspraken gemaakt voor het verdere verloop van het EU-project REFRAME.