Benieuwd naar wat de Gebiedscoöperatie nog meer doet? Bezoek dan ook de websites met onze andere initiatieven.


Workcept

Workcept biedt een platform voor iedereen die op zoek is naar relevante studieopdrachten,  werkervaring, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen in het Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie gelooft erin dat iedereen op zijn of haar niveau, met zijn of haar ervaring en verleden een essentiële bijdrage kan leveren. Juist door iedereen een plek te geven binnen de maatschappij werken we aan zowel de persoonlijke als de regionale ontwikkeling.
Workcept richt zich op de volgende categorieën: studenten (onderzoek en praktijkervaring), werkervaringsplaatsen, In-Between-Jobs en start-ups. De Gebiedscoöperatie creëert netwerken op toekomstgerichte thema’s. In al deze netwerken zijn regionale ondernemers, overheden, onderzoek en het onderwijs vertegenwoordigd. Hierdoor kom je in aanraking met alle relevante partijen rondom een thema.


Web: https://workcept.nl
E-mail: info@workcept.nl


De Innovatieboerderij
De Innovatieboerderij is een project van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente Zuidhorn. In de nieuwe woonwijk de Oostergast staat een oude boerderij uit 1657. Deze wordt verbouwd tot innovatieboerderij, en wordt het nieuwe onderkomen van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onze innovatiewerkplaats. De verbouwing voeren we duurzaam en met behoud van cultuurhistorische elementen uit. Voor het opknappen van de boerderij zetten we een participatietraject met leer- en werkplaatsen op. Deze goed bereikbare centraal gelegen locatie moet een ontmoetingsplek voor bezoekers, studenten en docenten worden.
De Kredietunie Westerkwartier

De Kredietunie Westerkwartier is ontstaan vanuit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De Kredietunie verstrekt kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en is ingericht volgens de coöperatieve gedachte: ‘van, voor en door ondernemers’. Kredietverlening aan kleinere partijen via banken verloopt weleens moeizaam, door de relatief hoge kosten die hier voor banken aan verbonden zijn.
Door het oprichten van een Kredietunie wordt de kredietverstrekking laagdrempeliger gemaakt. Zowel kredietgevers als kredietnemers kunnen lid worden van de Kredietunie Westerkwartier. Kredietgevers zijn (gewezen) MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen, kredietnemers zijn MKB-ondernemers of starters die geld willen lenen uit de kas.


Web: https://kredietuniewesterkwartier.nl
E-mail:  info@kredietuniewesterkwartier.nl


De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen verschillende schakels in de vleesketen zoals melkveehouders, veehouders, natuurbe-heerders en vleesverwerkers. De kalveren worden eerst door de melkveehouders aangehouden om vervolgens te worden ingebracht bij de coöperatie. De dieren lopen op natuurgrond van onder andere Staatsbosbeheer. Daar grazen ze heerlijk tussen de weidevogels. In de winter staan de dieren op stal en worden ze zoveel mogelijk met voer uit de regio gevoerd, van bijvoorbeeld akkerbouwers uit de buurt.


Web: http://natuurvleescooperatie.nl
E-mail: Alex Datema, info@natuurvleescooperatie.nl


Plattelandshuis
De subsidieregeling voor leefbaarheidsprojecten ‘Loket Levende Dorpen’ is inmiddels beeindigd. We geven derhalve geen advies meer op het gebied van leefbaarheidssubsidies. We begeleiden ook geen subsidie-aanvragen meer. We verwijzen u door naar de provinciale regeling: http://plattelandshuis.gcwk.nl

Workcept Logo