Boer&Natuur wint Inspiratieprijs 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft een prijs ingesteld voor personen en organisaties die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het leefbaar en beleefbaar maken van hun gebied.
De Inspiratieprijs 2015 is tijdens de jaarvergadering van de agrarische natuurverenigingen Nederland uitgereikt aan de agrarische natuurvereniging Boer&Natuur ZWK. In het juryrapport wordt gemeld dat Boer&Natuur ZWK deze prijs ontvangt omdat de vereniging zich kenmerkt door haar enthousiaste en inspirerende inzet voor het Zuidelijk Westerkwartier. Kenmerkend daarbij is de brede setting van de inzet waarbij continue verbinding met andere partners wordt gezocht. Hieruit is een breed scala van activiteiten ontstaan: o.a. agrarisch natuurbeheer maar ook is er aandacht voor educatie en cultuurhistorie. Dit aldus het juryrapport.

Boer &Natuur gaat nu niet op haar lauweren rusten.
Zo organiseert Boer&Natuur, zaterdag 2 mei a.s. in Leek een Agrarische manifestatie op het Evenemententerrein. Ze doet dit in samenwerking met LTO Noord en De Eendracht maar ook staat er weer een weidevogelexcursie en “strunen bij de boer” gepland de komende maanden. Boer&Natuur is partner van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en o.a. lid van de Gebiedscommissie.

Naast een mooi beeldje ontvangt de vereniging ook een geldbedrag van € 2500.
De vereniging gaat bekijken of met dit geld een “belevingsfietspad” tussen Stad en Ommeland, in dit geval het Zuidelijk Westerkwartier, aangelegd kan gaan worden.