Stap 7: borging

Kernpunt: structuur aanbrengen

De intentie van borgingsfase is om zeker te stellen dat gemaakte afspraken over werkwijzen, verantwoordelijkheden en professioneel gedrag bekend zijn, worden nagekomen en actueel worden gehouden.

Wanneer de verandering gangbare praktijk wordt, dan spreken we van de borgingsfase. De structuur past zich erop aan. Hierbij valt te denken aan gewoontes, taakverdeling, financiering, enzovoorts. Vroeger of later zal ook deze praktijk weer schuren met de veranderende omgeving, zodat er opnieuw prille ideeën ontstaan en de initiatieven spiraal weer van voren af aan begint.

Het vastleggen van nieuwe werkwijzen in procedures en protocollen.
Het structureel meten (van (prestatie-)indicatoren).
Eeducatie/instructie van medewerkers.
Een leer- en ontwikkel infrastructuur inrichten om de
vernieuwing verder te brengen
De vernieuwing iopnemen in het management
sturingssysteem en de rapportages
De vernieuwing sluit aan op een erkend
kwaliteitssysteem