Certificaat voor Accountancy-student Albert Nieuwenhuis

Afgelopen woensdag werd, tijdens de startbijeenkomst voor nieuwe afstudeerders, Accountancy-student Albert Nieuwenhuis in het zonnetje gezet. Afgelopen half jaar heeft Albert bij de Gebiedscoöperatie een afstudeeronderzoek gedaan naar een duurzaam Businessmodel voor de agrarische veehouderij in het Westerkwartier. Zijn rapport blijkt nu al van grote waarde voor het verdere onderzoek rondom het herstellen van de korte voedselketen. Als blijk van waardering voor zijn geleverde werk ontving hij uit handen van directeur Hans Bergsma een welverdiend certificaat.

Wij wensen Albert veel succes bij het definitieve afstuderen en zijn verdere loopbaan!