Coöperatief werken in de praktijk

Gebiedscoöperatie zet werkorganisatie op

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier begint steeds meer een begrip te worden in de regio. Het ledenaantal groeit de afgelopen maanden sterk en studenten van scholen als de Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Onderwijsgroep Noord en het Alfa College weten de weg naar het Westerkwartier steeds beter te vinden.

Wel bleef het vraagstuk staan op welke manier we met onze leden zo effectief mogelijk samen zouden kunnen werken. Om dit zo effectief mogelijk te maken is afgelopen week een begin gemaakt met de werkorganisatie.

Namens Staatsbosbeheer, het Collectief Groningen West, Landschapsbeheer Groningen, de Rabobank en Stichting de Zijlen zijn er ambassadeurs uit de organisaties aangewezen, om eens in de twee weken een middag samen aan de toekomst van het Westerkwartier te werken. Doordat partijen die elkaar normaal gesproken niet zo vaak tegenkomen, elkaar regelmatig treffen, leren we elkaar in de regio nog beter kennen en kunnen we nieuw kansen ontdekken voor de regio. Deze groep nodigt de andere leden van harte uit om ook aan te sluiten.

Vanaf januari zal de werkorganisatie echt gaan draaien en zullen we regelmatig rapporteren over onze voortgang.

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt om aan te sluiten, neem dan contact op met Eric Veldwiesch via e.veldwiesch@gcwk.nl