Stap 2: de verkenning

Kernpunt: er wordt gewerkt aan een informeel netwerk van medestanders

In de inspiratiefase zoeken de initiatiefnemers van het idee medestanders. Initiatiefnemers zoeken naar geestverwanten, naar mensen met dezelfde belangen, naar mensen die risico durven nemen. Zij ontmoeten elkaar informeel, leren elkaar beter kennen, verkennen het probleem en gaan op zoek naar een gemeenschappelijke focus. Ze delen hun ambitie met elkaar. Als de gedeelde ambitie sterker wordt, dan vormt zich een informeel netwerk van veranderaars. De partners bepalen met elkaar een visie op ‘hoe verder’.

Partijen gaan zich verdiepen in de beschikbare kennis op het onderwerp. Partijen gaan zich verdiepen in de beschikbare kennis op het onderwerp. In een transparante omgeving heeft iedereen recht op dezelfde info. Alle deelnemers worden min of meer materie-deskundige en zijn daarmee volwaardige gesprekspartners van elkaar
Ontwikkelen eigenaarschap en commitment De samenwerking wordt strategisch interessanter als meerdere partijen onderling waarden uitwisselen en zich eigenaar voelen van een project. afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie. Belangrijke aandachtspunten binnen eigenaarschap zijn:
Neemt elke partner zijn of haar verantwoordelijkheid
Wordt er goed samengewerkt door partners
Zijn partners oplossingsgericht
Zijn partners pro-actief
Is er commitment van hoger management in de thuisorganisatie
Uitvoeren globale netwerkanalyse/ stakeholders-analyse De Netwerk Analyse zet het initiatief centraal Dit model vertrekt vanuit het gezichtspunt van initiatiefnemers, die zich samen willen inzetten voor het realiseren van een initiatief. Daarvoor moeten andere actoren in beweging komen. De manier waarop die andere actoren betrokken zijn verschilt. De netwerkanalyse brengt posities van betrokkenheid in kaart. Dit maakt zichtbaar aan welke relaties prioriteit gegeven moet worden bij het nemen van volgende stappen. Actoren zijn op verschillende manieren betrokken Actoren die van belang zijn om het initiatief te laten slagen kunnen verschillende posities van betrokkenheid innemen.

Vervolgens komt de transitie in de planningsfase.