Stap 2: de inspiratiefase

Kernpunt: er wordt gewerkt aan een informeel netwerk van medestanders

Als de initiatiefnemers van het idee medestanders zoeken voor hun idee, dan is de inspiratiefase aangebroken. Initiatiefnemers zoeken naar geestverwanten, naar mensen met dezelfde belangen, naar mensen die risico durven nemen. Zij ontmoeten elkaar informeel en staan zichzelf toe om samen te dromen over wat er mogelijk is. Wanneer mensen een droom, een ambitie met elkaar delen, dan neemt de kans toe dat die droom werkelijkheid wordt. Dit genereert energie. Als de gedeelde ambitie sterker wordt, dan vormt zich een informeel netwerk van veranderaars. In deze fase worden de globale onderzoeksvragen opgehaald. Deze sluiten aan op de kennis & innovatie agenda van de regio.

Evaluatie van deze fase en doorkijk naar de volgende fase

Tijdens de evaluatie kijken we naar de fase waarin we ons bevinden en vooruit naar de fase die volgt.
• In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
• Doen we wat in de fase nodig is.
• Hebben we contact met de juiste actoren.
• Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
• Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase.
• Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
• Welke fase vraagt nu om aandacht?
• Welke actoren moeten 9nog) bij deze fase worden betrokken?
• Wat moet er gebeuren voordat het netwerk door kan gaan naar de volgende fase?
• Welke actie heeft nu prioriteit?