De Gebiedscoöperatie: leden bepalen de agenda

Eerste Coöperatieavond een succes, meer ontmoeting volgt!

De Gebiedscoöperatie bestaat uit een aantal zeer actieve leden die samen onze gebieds- en innovatieagenda vormgeven. Alle programma’s die de afgelopen jaren onder de koepel van de Gebiedscoöperatie zijn ontstaan, zijn ingegeven door ideeën of wensen van onze leden. Daarbij stellen we de leden de volgende vragen: welke onderwerpen, waarbij je de hulp van een regionaal partnerschip nodig hebt, willen jullie de komende jaren graag aanpakken?

De grote onderwerpen waar we op dit moment mee bezig zijn, vindt u ook regelmatig terug in deze nieuwsbrief: het behoud en de ontwikkeling van de natuur en het landschap, het creëren van een regionale voedselketen en het creëren van een inclusief Westerkwartier. Maar er is nog veel meer mogelijk volgens onze filosofie ‘voor de regio, door de regio!’

Van onze leden krijgen we vaak het verzoek om meer ontmoetingsmomenten te organiseren. Ook dit gaan we in 2019 doen. Samen met de leden ontwikkelen we om de maand een grote ledenbijeenkomst, zetten we een regionale innovatie-denktank op en gaan we nog meer de verbinding tussen onze leden faciliteren.

Dinsdag 26 februari gaven we hiervoor het startschot voor tijdens de eerste ‘coöperatieavond’! Vanuit bijna al onze leden waren er vertegenwoordigers aanwezig. Dit leidde gelijk tot prachtige nieuwe samenwerkingsopties.

Met als inspiratiebron Jan Leistra van Wold & Waard werd er nagedacht over hoe we de hele energieketen in onze eigen regio zo veel mogelijk in eigen beheer kunnen krijgen, om zo de opbrengsten in de regio in te kunnen zetten. Rieks van der Wal haakte vanuit Staatsbosbeheer gelijk bij dit onderwerp aan.
Daarnaast werden de verkennende ideeën ontwikkeld om de dorpskernen meer met de natuur te verbinden en ‘groen’ meer door te laten lopen vanuit het buitengebied tot in de dorpen: vergroening van de leefomgeving en klimaatadaptatie ineen! Ook voor het onderwijs, tijdens de avond vertegenwoordigd door Terra, ligt hier een interessante rol.

Op dinsdag 16 april nodigen we alle leden weer graag uit voor de volgende coöperatieavond! Wilt u in de tussentijd meedenken over of meewerken aan een van de bovenstaande onderwerpen? Mail dan naar info@gcwk.nl

Bent u nog geen lid, maar wilt u dit wel graag worden? Mail dan ook naar info@gcwk.nl. We gaan graag met u in gesprek!