De hele regionale “menukaart” aan tafel!

Samen nadenken over het invullen van de regionale voedselketen, daar ging de inspirerende producenten bijeenkomst op 22 oktober over. Er was een mooie opkomst, 25 regionale boeren uit vele verschillende productgroepen.

Hoe zag de avond eruit?
Onder andere de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Food Factory werden gedeeld. Ook was er een goede en positieve discussie over de landbouw in Noord-Nederland. Hoe is de situatie nu? En waar willen we met zijn allen naartoe?

Uitkomst
We willen graag vraag en aanbod van grondstoffen in kaart brengen, zodat er een ruilsysteem kan ontstaan. Alle boeren als een gemengd bedrijf, daar willen we naar toe werken. En tijdens de producenten bijeenkomst zijn we daar een stapje dichterbij gekomen!


Deze bijeenkomst wordt vanuit het REFRAME-project georganiseerd. Samen met deze producenten ontwikkelen we een duurzame en regionale voedselketen en zodoende past het perfect binnen REFRAME.