De Innovatieboerderij: één groot werk-leerproject

Al een tijdje zat de droom in ieders hoofd: de innovatieboerderij als toekomstig thuishonk voor de Gebiedscoöperatie. Afgelopen weken zijn de eerste stappen gezet om van deze droom werkelijkheid te maken. Samen met de Gemeente Zuidhorn heeft de Gebiedscoöperatie een zeer uitdagend plan opgesteld om van de verbouwing van de oude ‘boerderij Iwema’, naast het station Zuidhorn, een volledig werk-leer traject te gaan maken. Van de ontwerpen tot het metselen van de muren, van de gebruiksmodellen tot de inrichting van de tuin: in werkelijk iedere fase staan studenten aan de basis. Gesteund door vakdocenten en vaklieden uit de eigen regio zullen zij de boerderij ombouwen tot ideale locatie waar alle betrokken partijen bij de Gebiedscoöperatie een plek kunnen krijgen.

Komende week wordt er een intentieverklaring tussen de Gemeente Zuidhorn en de Gebiedscoöperatie getekend, waarna er echt aan het verbouwproces begonnen kan worden. De aanpak wordt inmiddels al bij vele onderwijsinstellingen met gejuich ontvangen. Gelijk aan de aanpak van het project rond de Marumerlage zal de eerste stap zijn om samen met alle betrokkenen het uiterlijk, de inhoud en het gebruik van de boerderij te bepalen. Omwonenden, overheid, onderwijs en ondernemers gaan rond de tafel om tot de randvoorwaarden te komen. Daarna zal het niet lang duren voordat de studenten aan de slag kunnen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat eind 2018 de Gebiedscoöperatie definitief kan verhuizen naar de, volledig door goed begeleide studenten gebouwde, Innovatieboerderij!