De innovatieboerderij, samen stappen zetten!

Op woensdag 1 februari was in Zaal Balk te Zuidhorn onder het toeziend oog van ca. 50 geïnteresseerden een bijeenkomst over de vorderingen van de (deel)projecten binnen de Innovatieboerderij. Het is inspirerend om te zien dat de geïnteresseerden zo divers zijn, overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoekers en de omgeving zorgen er gezamenlijk voor dat de Innovatieboerderij een bruisende en innovatieve werkplaats gaat worden!

Enkele highlights van de inspirerende avond

De sloop van de schuur is afgerond, de sloper heeft vervolgens binnen het onderwijs een leerzame presentatie gegeven over het sloopproces. Daarnaast zijn enkele materialen bij de sloop bewaard gebleven, zoals de kloostermoppen. Die worden nu bij de Werkplaats van de Zijlen schoongemaakt. Ook uw bijdrage leveren bij het schoonmaken van de kloostermoppen? We kunnen alle hulp gebruiken!

Er waren ook enkele studenten die hun innovatieve onderzoeken presenteerden. Een onderzoek naar Tiny Houses, een “kleine woning” met voornamelijk basic voorzieningen, makkelijk verplaatsbaar en redelijk snel te plaatsen. En zoals één van de studenten zei: “m’n zus is uit huis, ik ben uit huis. Wat doen mijn ouders nog in dat grote huis?” Eén van de belangrijkste uitkomsten was dat er veel interesse is in Tiny Houses, voornamelijk onder studenten.

Ook het onderzoek naar digitaal inmeten was erg interessant, door dynamische en statische scanners te gebruiken kun je heel nauwkeuring een gebouw inmeten. Erg interessant bij innovaties en gebouwen & huizen met aardbeving schade. De vraag naar deze techniek lijkt groot in het Westerkwartier, er is echter nog meer voorlichting nodig. Van de Innovatieboerderij is al een visualisatie gemaakt, deze is te zien op de website; www.innovatieboerderij.nl.

Ook zal doormiddel van een tekenwedstrijd onder leerlingen van groep 8 van de Borgh en het Anker een bouwbord ontwikkeld worden. Nieuwsgierig naar de resultaten van de leerlingen? De expositie van de tekeningen is op 9 februari van 12:00 uur tot 15:00 uur in het voorhuis van de Innovatieboerderij en Wethouder Henk Bakker zal de winnende tekening bekendmaken op dinsdagmiddag 14 februari om 15:00 uur in het voorhuis.

Hoe ziet de toekomst eruit?

De boerderij zal een smeltkroes gaan vormen waarbij alle betrokken partijen uit het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijk leven en de overheid samen tot innovatieve crossovers kunnen komen. Via innovatieve kennisnetwerken wil de Gebiedscoöperatie de stad Groningen en het stedelijk gebied ten Zuidwesten van de stad versterken. De koppeling van studenten en onderwijsinstellingen aan ondernemers uit de regio is hierbij essentieel.

Wilt u de ontwikkelingen volgen? Uw bijdrage leveren? Blijf op de hoogte via: www.innovatieboerderij.nl.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Keuning, procesbegeleider Innovatieboerderij. Tel: 06-10179616, E-mail: info@innovatieboerderij.nl