De onderzoekscyclus

De innovatiewerkplaats functioneert als een learning lab. Hier wordt gewerkt met lerende communities bestaande uit o.a. studenten, docenten, lectoren en ondernemers en andere stakeholders. In elke fase van een transitie ontstaan onderzoeksvragen. Op dat moment wordt de onderzoekscyclus gestart. De cyclus is iteratief en bestaat uit 4 stappen:

Fase 1 Signaleren ideeën en kansen Verkennen van de innovatie-ambities van ondernemers en maatschappelijke instellingen
Vragen, ideeen en kansen ophalen in de regio
Signaleren en inventariseren: wat is het probleem?
Onderzoeksvragen vastleggen
Onderzoeksvragen toetsen aan gedeelde agenda
Prioritering vanuit regio
Fase 2: Verdieping en analyse Partners en bestaande initiatieven, die  kunnen bijdragen aan het oplossen van het vraagstukken, betrekken bij het ontwikkelen van het project. Voor toegepast onderzoek wordt aansluiting gezocht bij bestaande onderzoeksprogramma’s van kenniscentra, lectoraten, practoraten. Indien er geen programma is, wordt dit geinitiëerd vanuit de IWP/Regio
Formaliseren samenwerking partners
Opdracht vertalen naar de kennisinstellingen
Werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder
Het projectvoorstel wordt met docenten en school besproken en verder geconcretiseerd en er wordt een koppeling met het curriculum van een of meerdere opleidingen gemaakt;
Communities bouwen en koppelen aan deelvragen
Valoriseren: in communities antwoorden vertalen in businessmodellen
Benodigde capaciteit, beoogde opleidingsniveaus
Werving en selectie studenten (zie: https://gebiedscooperatie.info/organisatie-rond-onderzoek/
Analyseren: welke kennis is nodig?
Keuze voor een of meerdere schools maken
Procesmanager zoekt contact met onderwijsmakelaar
Vraagarticulatie met en door onderwijs (vertaling naar deelvragen)
Fase 3: Uitvoering Ontwikkelen en toepassen: vormen van een lerende en innoverende community
Agenderen: een werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder
Kick -off organiseren
Leerofferte/ onderzoeksopzet opleveren
Uitvoering onderzoek/project
Fase 4 Oplevering en afronding Reflectie
Evaluatie
Valorisatie
Vervolgvragen definieren
Best practice beschrijven
Impact vaststellen
Overdraagbaarheid
Valideren: proces en resultaten monitoren, evalueren, bijstellen en documenteren