Stap 3: de planningsfase

Kernpunt: er wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren

Er is een intentieverklaring getekend. Er is besloten dat we met het idee verder gaan. Hiermee start de take-off fase. Het idee wordt uitgewerkt tot een samenwerking, activiteiten, een project, een bedrijf, die gezamenlijk toewerken naar de verandering die we in het Westerkwartier voor ogen hebben. Er wordt nu uitvoering geven aan activiteiten: de samenwerking krijgt praktisch vorm, men gaat in de praktijk aan de slag. Doelen en visie zijn uitgewerkt in een plan en worden in uitvoering genomen.

Als de initiatiefnemers hun ambities gaan vertalen naar concrete plannen met doelstellingen, dan is de planningsfase begonnen. Maak afspraken over planning, taakverdeling en bijdragen; communiceer met financiers en managers.

Evaluatie van deze fase en doorkijk naar de volgende fase

Tijdens de evaluatie kijken we naar de fase waarin we ons bevinden en vooruit naar de fase die volgt.

  • In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
  • Doen we wat in de fase nodig is.
  • Hebben we contact met de juiste actoren.
  • Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
  • Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase.
  • Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
  • Welke fase vraagt nu om aandacht?
  • Welke actoren moeten nog bij deze fase worden betrokken?
  • Wat moet er gebeuren voordat het netwerk door kan gaan naar de volgende fase?
  • Welke actie heeft nu prioriteit?