De regionale voedselmarkt in kaart brengen

Gedurende de week gaan zo’n 500 studenten op pad naar 100 ondernemers. Zij gaan informatie verzamelen bij de regionale producenten, verwerkers en vervoerders van voedsel. Ook bezoeken zij enkele grote klanten, zoals het UMCG Groningen. Deze grootschalige inventarisatie wordt ‘mapping’ genoemd, letterlijk het in kaart brengen van informatie. Van tevoren is een app met een vragenlijst ontwikkeld, zodat de studenten snel en gemakkelijk interviews kunnen afnemen. De voedselondernemers worden onder andere gevraagd naar hun producten, de verdere verwerking en de uiteindelijke bestemming. Het is een goede try-out voor de app die niet in alle gevallen vlekkeloos blijkt te werken. Met de feedback worden nu verbeteringen aangebracht, zodat de techniek met de Europese partners gedeeld kan worden.