“Dorp vol energie en initiatief” Den Horn sluit zich als eerste dorpsvereniging aan bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Afgelopen dinsdag was het kerkje van Den Horn het decor van de start van een mooie nieuwe samenwerking in het Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Vereniging van Dorpsbelangen Den Horn beginnen de samenwerking met de ontwikkeling van online communicatie en dorpsactiviteiten.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is in 2015 opgericht ter bevordering van de groene economie en leefbaarheid van het Westerkwartier. Ledenorganisaties zijn bijvoorbeeld Staatbosbeheer, Stichting De Zijlen, het Collectief West Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Woningcorporatie Wold&Waard en verschillende MKB-ondernemers uit de regio. Samen werken ze aan de grote opgaven van onze tijd. Zo werkt de coöperatie op dit moment samen om via een regionale voedselketen de grote keukens in de stad van regionaal geproduceerd én verwerkt voedsel te kunnen voorzien.

Uniek aan de samenwerking in het Westerkwartier is de directe connectie die het heeft met het onderwijs en onderzoek uit de stad Groningen. In de afgelopen jaren hebben al meer dan 1000 studenten van 25 verschillende opleidingen op een of andere manier een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Westerkwartier.

De afgelopen jaren werd steeds meer duidelijk dat naast de bedrijven en organisaties in het Westerkwartier, het juist de kleine dorpskernen zijn waar een grote kracht vanuit gaat om het eigen gebied leefbaar te houden voor de toekomst. Een prachtig voorbeeld hiervan is het dorp Den Horn, dat het in het recente verleden al voor elkaar kreeg om een eigen internetvoorziening op te zetten, het rijksmonumentale kerkje te restaureren, het sportveld om te toveren tot een sportieve en natuurlijke ontmoetingsplek en het dorpshuis met vrijwilligers te bestieren. De bermen zijn er bloemrijk en insectenvriendelijk en er wordt samen met vijf kleine dorpen in de omgeving samengewerkt om bijvoorbeeld routes naar school veilig te maken.

Hans Bergsma, directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, is ontzettend blij Den Horn als eerste dorpsvereniging lid te kunnen maken van de coöperatie: “Den Horn is een dorp vol energie en initiatief. Dat zijn precies de mensen die we zoeken als aanvulling op de coöperatie”.

Om de samenwerking te starten zullen studenten van de Hanzehogeschool en Alfa-college zich vanaf september bezig gaan houden met de website en communicatie in het dorp en de organisatie van sportactiviteiten voor het dorp. “Een prachtige start van de samenwerking, daar gaat het dorp veel plezier aan beleven de komende tijd”, benadrukt André van Schaik, voorzitter van Dorpsbelangen Den Horn.
Bij de ondertekening van de samenwerking tussen Dorpsbelangen Den Horn en de Gebiedscoöperatie was het college van B&W van de nieuwe gemeente Westerkwartier aanwezig. Het college bezoekt alle 41 dorpen om kennis te maken en Den Horn was het laatste dorp voor het zomerreces. Een feestelijke afronding van de dorpenronde met een proost op de nieuwe samenwerking die precies past bij de ambitie van de nieuwe gemeente Westerkwartier; dichtbij de bewoners met ruimte voor nieuwe initiatieven!