Eerste leergang Faciliteren kun je leren succesvol afgerond!

Op 19 november 2015 hebben negen deelnemers de leergang Faciliteren kun je leren afgerond. Zij ontvingen uit handen van Hans Bergsma, directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier het certificaat ‘Foundation of Facilitative Leadership’. Zij hebben hiermee een fundament gelegd voor het vervullen van de rol van facilitator. Samen vormen zij nu de pool van facilitators binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier verbindt en stimuleert het leren en innoveren in netwerken. Faciliteren vormt hiervoor een motor. Faciliteren betekent letterlijk “mogelijk maken”, en tegelijk ook “gemakkelijk maken”. Daarvoor heb je iemand nodig die weet hoe je de rol van facilitator vervult. Dit heeft veel verschillende facetten op verschillende niveaus. Centraal staat altijd de vraag: “Hoe kan ik eraan bijdragen dat dit iets gerealiseerd kan worden?”

De deelnemers aan de cursus hebben zich op een heel concreet niveau verdiept in het ontwerpen en begeleiden van interactieve bijeenkomsten.  Bijeenkomsten  waarin mensen samen vraagstukken verkennen en mogelijke oplossingen zoeken. Uitgangspunt van dit soort bijeenkomsten is de participatieve benadering: alle betrokkenen hebben een actieve inbreng en dragen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft deze leergang  opgezet i.s.m. Yvonne Lemmens (bureau Lemmens Faciliteert) en Annet Noordik (bureau Hartelijk Gefaciliteerd). De leergang bestaat uit een intakegesprek, vier interactieve trainingsdagen en twee intervisiebijeenkomsten. Met grote tevredenheid blikken de deelnemers terug op de leergang. Het heeft de onderlinge verbondenheid binnen de Gebiedscoöperatie vergroot. De eerste succesvolle bijeenkomsten binnen de Gebiedscoöperatie zijn al door de kersverse facilitators gefaciliteerd.

Ben je benieuwd hoe je interactieve bijeenkomsten kunt ontwerpen en begeleiden? Hoe je zorgt dat iedereen actief bijdraagt en zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat?  Op 21 januari 2016 van 14:00 – 15:00 in de Innovatieboerderij in Noordhorn bieden Yvonne Lemmens en Annet Noordik een gratis inspiratiesessie Faciliteren aan. In een sessie van drie uur bieden zij je inzicht en praktische handvatten waarmee jij jouw bijeenkomsten interactiever kunt maken. De inspiratiesessie is een leerervaring en een introductie van de leergang Faciliteren kun je leren die start in het voorjaar van 2016. Je kunt je voor deze inspiratiesessie inschrijven via deze link.