Energietransitie in kleine plattelandsdorpen

Op dinsdagavond 12 februari was de startbijeenkomst ‘Energietransitie in kleine plattelandsdorpen’. Dirk Kurstjens, docent Werktuigbouwkunde hield daar een presentatie om zowel studenten als de werkgroep in te leiden over de alternatieven op het gebied van warmte en opslag, en waarom je waarvoor zou kiezen. Dit als opmaat voor de ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie.

Tot de zomervakantie gaat een projectgroep van 5-6 Werktuigbouwkunde studenten van de Hanzehogeschool Groningen bezig met het ontwikkelen van warmte-oplossingen voor Middag Humsterland. Dit in samenwerking met de werkgroep Energie en in het kader van Endelk

In Middag-Humsterland is in september 2018 begonnen met het project Endelk. In de vorm van een proeftuin wordt integraal en interactief een ontwerp gemaakt voor een energielandschap, waarin de baten van duurzame energietransitie ingezet worden voor het behoud en versterking van het historische cultuurlandschap.

Meer informatie over Endelk is te verkrijgen via Monique Schaminee (m.schaminee@gcwk.nl of 0594-726002).