“Er zit waarde in berm- en slootgras, waarom verwaarden we dit niet?!”

Zeer geslaagde middag over de noodzaak van een beter en effectiever gebruik van de bodem en haar afval

 

Op een goed bezochte informatiemiddag trapt dagvoorzitter Paul Tameling van Boer & Natuur ambitieus af:

“Mijn droom is om het berm- en slootafval in het hele Westerkwartier ‘cradle to cradle’ te laten gaan: er liggen nog zo veel kansen”.

Het blijkt het begin van een inspirerende middag, waarin op drie verschillende manieren naar de bodem en het gebruik gekeken werd.

Frans Debets trapte af op cijfermatig niveau. Hij legde uit dat biomassa een belangrijke energiedrager is en dat er energie te winnen is uit bermgras. Hij haalde een studie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan, waarin gepleit wordt voor het vergisten van gras.

“De transitie moet bij de boer beginnen” Peter Baltus – LTO Noord.

Peter Baltus sprak vervolgens als projectleider ‘bodem’ bij LTO Noord over het belang van het veranderen in het denken over onze bodem. Zijn missie is om een gezonde bodem te krijgen, waar gezonde producten op kunnen groeien en gezonde boerenbedrijven uit voort komen. De boer staat centraal in dit proces van verandering.

Na een korte pauze hervat de middag zich met twee zeer aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Simone Vos van Agriton legt het principe van het – van origine Japanse – ‘Bokashi’ uit. Henk Heida legde daar een andere manier van verwerking tegenover: Controlled Micriobial Composting (CMC). Beide methoden zijn hieronder in filmpjes verder te zien.

Na deze vier zeer inspirerende en toekomstgerichte presentaties sloot Paul Tameling te middag af daar te zeggen dat het nu ook echt tijd wordt om al het gehoorde in de praktijk te brengen.

“Het wordt tijd voor actie, meldt u aan! Dan gaan Boer & Natuur en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier verder kijken hoe we dit in een projectvorm kunnen gieten!”

 

Kijk voor meer informatie op:

Frank Debets:

http://debetsbv.nl

http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Bio-energie%20%e2%80%93%20Techniek%20%e2%80%93%20Vergisting.pdf

Bokashi:

https://www.youtube.com/watch?v=zuTg9okJhsE

CMC Compostering:

https://www.youtube.com/watch?v=S5XJ6MkxJQE