Foodweek – Achtergrond

Het MKB binnen de voedselketen staat onder druk. De wereldmarkt vraagt om schaalvergroting, kostprijsverlagingen, vergaande efficiëntie en rationalisering. Voor veel kleine groene ondernemers is dit geen realiseerbare optie. Toch liggen er ook voor hen marktkansen. En wel op basis van de regionale voedselketen. Dat betekent: zo veel mogelijk producten binnen de regio produceren, verwaarden, verhandelen en consumeren. Een eerste stap in het opzetten van een regionale voedselketen is in kaart brengen wat er wordt geproduceerd. Voor dit project, de Food-week, wordt er gekeken naar de voedselproductie in een straal van 40 km rondom de stad Groningen. Het in kaart brengen, ‘mapping’, komt in meerdere programma’s terug, o.a. in REFRAME en Erasmus. Met de organisatie van de Food-week, in samenwerking met regionale onderwijsinstellingen, wordt de voedselproductie integraal in kaart gebracht.

Dit is stap 1 van een heel proces van 5 stappen en levert de basiskennis voor een moderne regionale voedselketen die het fundament is voor regionale (economische) innovatie.