Foodweek

In de week van 26 t/m 30 september organiseerde de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in samenwerking met zeven scholen de Foodweek. Dit meerdaagse spektakel is de aftrap voor een grootschalige regionale pilot rond het Europese food-project REFRAME. In dit project gaat het erom een nieuwe regionale voedselketen te ontwikkelen. Dus samen voedsel produceren voor eigen regio en duurzame en innovatieve verdienmodellen ontwikkelen voor de regionale ondernemers.

Tijdens de Foodweek gaat het er vooral om dat we inzicht krijgen in de huidige productie in onze regio: wie zijn de producenten en waar gaat hun voedsel naar toe? Daarnaast gaat het ook om de vraag vanuit de regio: hoe veel producten hebben we eigenlijk nodig en wat kunnen we vanuit de regio krijgen. Ter afsluiting worden afspraken gemaakt tussen producenten en consumenten om samen alternatieven te ontwikkelen waardoor we meer regionaal voedsel op ons bord krijgen.