Website: gebiedscooperatie.info
Contact: fotowedstrijd@gcwk.nl
Onderwerp: Fotowedstrijd


FOTOWEDSTRIJD


Meedoen aan deze fotowedstrijd kan niet meer! 


 

Wij zoeken de mooiste foto met als thema VOEDING!

Heeft u een mooie foto? Doe dan mee aan deze wedstrijd en maak kans op de hoofdprijs; een heerlijk diner voor twee bij hotel restaurant Aduard.

In het kader van Nederland Leest organiseren bibliotheek Grootegast en gebiedscoöperatie Westerkwartier deze fotowedstrijd. De tien mooiste ingezonden foto’s worden op groot formaat gedrukt.

De tien mooiste foto’s worden op 28 november geëxposeerd bij het besloten ’t kon minder diner. Daarna is de expositie voor het publiek zichtbaar bij de bibliotheek in Grootegast van 29 november tot en met 8 december.

Uit alle inzendingen zal de jury de winnaar kiezen. De prijsuitreiking is op maandag 3 december om 13:00 uur. De jury bestaat uit:

 

 • Elly Pastoor, wethouder gemeente Grootegast
 • Hans Bergsma, gebiedscoöperatie Westerkwartier
 • Peter Doorn, Biblionet Groningen

Inzenden kan tussen 2 t/m 16 november 2018. Door het insturen van uw foto gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en geeft u toestemming om de foto(’s) op sociale media of in de krant te publiceren, als ook te exposeren.

Speelwijze

 • In het kader van Nederland Leest organiseren Bibliotheek Grootegast en gebiedscoöperatie Westerkwartier deze fotowedstrijd, hierna te noemen organisatoren.
 • Nederland Leest is de nationale leescampagne om meer mensen te laten lezen. In november 2018 is het thema voeding.
 • Het thema van de fotowedstrijd is: voeding.
 • Via de website www.gebiedscooperatie.info/fotowedstrijd kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden die voldoen aan de voorwaarden.
 • Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s uploaden.

Algemeen

 • Door inzenden van uw foto gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 2 t/m 16 november 2018.
 • De organisatoren behouden het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening zijn dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname kan vanaf 18 jaar.
 • Deelname aan deze actie staat open voor amateurs en professionals.

Voorwaarden

 • De foto moet passen binnen het thema voeding.
 • De foto kan alleen digitaal ingezonden worden via www.gebiedscooperatie.info/fotowedstrijd.
 • De foto moet ingezonden worden als .jpg .gif .jpeg of .png.
 • De foto dient ingezonden te worden in een zo hoog mogelijke kwaliteit. Foto’s van een slechte kwaliteit worden geweigerd, de foto’s worden niet gepubliceerd.
 • De foto moet zonder watermerk ingezonden worden.
 • Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, de foto’s worden niet gepubliceerd.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
 • De inzender geeft zijn naam, woonplaats en mailadres aan.
 • De inzender beschrijft in het kort wat er gefotografeerd is.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. De organisatoren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
 • De inzender geeft organisatoren d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op sociale media of in de krant te publiceren, als ook te exposeren inclusief naamsvermelding en eventueel jurycommentaar.
 • Pornografisch-, sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
 • De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

Winnaars

 • Een jury beoordeelt de inzendingen.
 • Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury tien foto’s.
 • De tien mooiste ingezonden foto’s worden op groot formaat gedrukt.
 • De tien mooiste foto’s worden op 28 november geëxposeerd bij het besloten ’t kon minder diner. Daarna is de expositie voor het publiek zichtbaar bij de bibliotheek in Grootegast van 29 november tot en met 8 december.
 • De tien mooiste foto’s mogen na de expositie door de inzender opgehaald worden, dit kan tussen 10 en 17 december 2018. Indien de foto na 17 december niet is opgehaald, dan wordt de foto eigendom van de organisatoren.
 • De vakjury let op onderstaande criteria:
  • De fotografische kwaliteit;
  • De originaliteit c.q. creativiteit;
  • De toepassing van het thema;
  • De toelichting op de foto.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres, alsook via (sociale) media.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De hoofdprijs is een diner voor twee bij hotel restaurant Aduard.
 • De prijsuitreiking is op maandag 3 december om 13:00 uur.
 • De jury bestaat uit:
 • Elly Pastoor, wethouder gemeente Grootegast
 • Hans Bergsma, gebiedscoöperatie Westerkwartier
 • Peter Doorn, Biblionet Groningen

Aansprakelijkheid

 • De organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • De organisatoren is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen

Slotbepalingen

 • De organisatoren kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • De organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de fotowedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren.
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

FOTOGALLERIJ