Gebiedscoöperatie brengt studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen

‘Community’ rondom regionaal voedsel van start

Een van de doelstellingen van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is om alle (soms verrassende) betrokken partijen rondom thema’s samen te brengen. Een van de belangrijkste thema’s waar op dit moment hard aan gewerkt wordt is het thema regionaal voedsel. In projecten als de Regionale Voedselmakelaar is de Gebiedscoöperatie op zoek naar nieuwe manieren om de productie, de verwerking, de logistiek en de afname volledig in de eigen regio plaats te laten vinden.

Binnen dit thema zijn er studenten van verschillende onderwijsinstellingen die gezamenlijk onderzoek doen. Vandaag is er een begin gemaakt om studenten van verschillende onderwijsinstellingen integraal te laten samenwerken. Vanuit de Hanzehogeschool zijn Thijs Mulder, Silvan Strik en Danie van Eijnsbergen bezig om het economische plaatje van de regionale voedselketen in kaart te brengen. Sander van der Schaaf is vanuit Terra op hetzelfde thema de mogelijkheden voor akkerbouw in het Westerkwartier te onderzoeken. Rianne van der Helm van Stoas Wageningen completeert het gezelschap met haar onderzoek naar het vermarkten van natuurvlees

In deze eerste gezamenlijke bijeenkomst werd twee uur lang van gedachten gewisseld over alle aspecten die spelen rondom het regionale voedsel en het opzetten van een nieuwe keten. Een zeer inspirerende sessie, waarin veel van elkaar geleerd werd.

Deze community vorming is een van de pijlers van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De komende tijd zullen op veel meer thema’s  deze samenwerkingen gezocht worden.  Daarbij sluiten ook ondernemers aan.