Gebiedscoöperatie Westerkwartier | Uitnodiging Levend Landschap

Ontdek Levend Landschap!

Het landschap in het zuidelijk Westerkwartier kan wel een opknapbeurt gebruiken. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft subsidiegelden ontvangen om de houtsingels in het landschap op te knappen. Hoe doen ze dat eigenlijk? Wat vinden de bewoners van deze houtsingels? Hoe kunnen we deze houtsingels het beste beheren? Hoe moeten deze houtsingels er eigenlijk uitzien?

Al deze vragen gaan we beantwoorden op woensdag 9 september om 14:30 uur, in dorpshuis Het Kompas te Lutjegast.

Uiteraard zijn er altijd nog vragen die onbeantwoord blijven, die leggen we voor aan vertegenwoordigers uit het Rijk (Arne Haytsma van OC&W), de provincie (Gedeputeerde Staghouwer) en de gemeenten.

Na het inhoudelijke programma is er om ca. 17:00 uur een borrel en een eenvoudige maaltijd van streekproducten die we op een bijzondere plaats gaan nuttigen. Laat u verrassen!

Vervolgens is er om 19:00 uur een excursie op de Lutje Gast/ de Baak, een prachtige plek die een verrassend beeld en nieuwe inzichten laat zien over het landschapsbeeld uit het verre verleden tot nu (herstel Levend Landschap). Tussen 19:00 uur en 21:30 uur is het ook mogelijk om uw houtsingels aan te melden voor een onderhoudsbeurt vanuit Levend Landschap in dorpshuis Het Kompas. Voor vragen kunt u er uiteraard ook terecht.

Wilt u deze bijzondere dag ook meemaken? Geef u dan nu op via:

info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl

Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 september.

Geef bij uw aanmelding wel aan welke onderdelen u wilt bijwonen:
1. Middagprogramma + maaltijd + excursie
2. Middagprogramma + maaltijd
3. Excursie + eventueel aanmelden houtsingels
4. Inloop, vragen en aanmelden houtsingels

Graag zien wij u op deze gevarieerde en praktische dag.
Samen meer Westerkwartier!
Alex Datema


Programma:

14:30 uur, ontvangst Hans Bergsma (Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier)

14:45 uur, het project Levend Landschap (Gert-Jan Stoeten)

14:55 uur, presentatie landschapsbelevingsonderzoek (studenten en onderzoekers RUG). Boeren en burgers uit Midwolde en Lutjegast zijn uitgebreid geïnterviewd, wat betekent het landschap in het Westerkwartier voor hun?

15:40 uur, pauze

16:10 uur, referentiebeeldenboek landschap ZWK (Rikus Hagenauw). Zoveel mensen, zoveel meningen over wat mooi, functioneel en karakteristiek is. Maar wat is nou echt karakteristiek?

16:30 uur, reacties Rijk, provincie en gemeenten

17:10 uur, borrel + maaltijd

19:00 uur, excursie de Baak (Staatsbosbeheer & Dotterbloem). Staatsbosbeheer en stichting Dotterbloem hebben gronden aangekocht en ingericht. Zij presenteren het resultaat en zetten u aan het denken.

19:00 uur tot 21:30 uur, intekenen houtsingels (Gert-Jan Stoeten & Rikus Hagenauw). Levend Landschap biedt extra mogelijkheden voor beheer van singels waarop nu geen beheercontract ligt of mogelijk is. Heeft u singels waar werk aan moet gebeuren? Meld ze vrijblijvend aan voor een inventarisatie. Levend Landschap doet dan een aanbod voor een beheerbeurt in de komende winter.


unn77477amed