Op 10 december 2013 zal de Gebiedscoöperatie Westerkwartier formeel worden opgericht bij de notaris De gebiedscoöperatie zal, daarmee rekening houdend, zo spoedig mogelijk de definitieve statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het bankrekeningnummer doorgeven.
Door uitvoering van het project Levend Landschap zal de coöperatie vanaf de start haar meerwaarde laten zien in de praktijk. Om het landschapsonderhoud in de winter van 2013 – 2014 te kunnen starten zullen de vereiste veldinventarisaties in de herfst van 2013 worden uitgevoerd Om de voohnvestering van alle partijen acceptabel te houden is de coöperatie gebaat bij een schriftelijk opdracht en financiële toezegging voor wat betreft de bijdragen van het ministerie van OC & W en provincie Groningen.


Gebiedscoöperatie Westerkwartier in beeld