Goud Geluk in het Westerkwartier

Het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn, als het maar impact heeft: Van klein geluk naar grote impact. Onder de noemer Goud Geluk organiseerde de gemeente Zuidhorn 1 november in het kader van festival Let’s Gro het evenement ‘Goud Geluk: Goed idee? Doe er wat mee!’ over de betekeniseconomie.

Fred Stol, Wethouder Kennis & Innovatie van de gemeente Zuidhorn pleitte voor ‘Vooruit naar vroeger, met de technieken van nu’: de op coöperatie gebaseerde sociale economie van vroeger – waar mensen elkaar nog kenden – vertalen naar nu, met de technieken van deze tijd. Hij gaf een inkijkje in de initiatieven van de gemeente Zuidhorn op dit gebied. ‘We spreken niet meer van producten, maar van verbinden’.

Ethics economy

Kees Klomp, schrijver van ‘De betekeniseconomie’ ging hierop door. Hij sprak zijn bewondering uit over wat er in de regio Westerkwartier gebeurt, en vertelde over de ‘ethics economy’. Daarin is niet winst de maatstaf, maar maatschappelijke waarde – de grote verandering waar we nu middenin zitten. Ethisch ondernemen zou het nieuwe normaal moeten zijn. Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen ‘zonder schade te doen’ is niet meer voldoende: ‘wereldverbeterend ondernemen’ en echt een maatschappelijke bijdrage leveren wordt de nieuwe norm. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de toename van het aantal sociale ondernemingen, en aan jongeren die niet willen werken voor grote multinationals die hun ‘inhoud’ niet op orde hebben. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om het ‘why’, het waarom, maar om het wat: wat doe je nu echt, wat is je bijdrage aan de samenleving? Hij riep op om te zoeken naar een nieuwe taal om de maatschappelijke waarde die bedrijven bijdragen mee te kunnen vergelijken en waarderen.

Geluk in Zuidhorn

Geluksexpert Patrick van Hees gaf vervolgens een stoomcursus over geluk en de rol van betekenis daarin. Verschil in ervaren geluk is voor een groot deel gevolg van aangeleerd gedrag, en dat kun je veranderen, is het goede nieuws. Wat je daarvoor nodig hebt zijn doelen, met name het bijdragen aan een groter geheel dan je eigen belang, oplaadpunten, en mensen – de verbinding met elkaar. Hij presenteerde de uitkomsten van een vragenlijst waarmee deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst hun eigen geluk konden meten. Zijn de mensen in Zuidhorn gelukkiger dan die in de stad Groningen? En wat kun je zelf doen om je vaker gelukkig te voelen?

Op Goud Geluk was vervolgens te zien dat – de woorden van Kees Klomp – het ‘niet altijd groots en meeslepend hoeft te zijn, als het maar impact heeft.’ Bezoekers konden aan de slag in workshops over betekenisvolle initiatieven, en konden zelf goede ideeën pitchen. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier verzorgde twee workshops, over gebiedsontwikkeling en over de inzet van flexibele ‘tiny houses’ voor de oplossing van maatschappelijke problemen. Een student uit de innovatiewerkplaats, Bas Rietvoort, deed hier onderzoek naar en leidde een discussie met behulp van de interactieve app Mentimeter.

Dorpstuun wint prijs

De mensen met de beste ideeën (beoordeeld op haalbaarheid, bijdrage aan een groter geheel en impact) konden een prijs winnen. Ciska Bos van de Dorpstuun in Grootegast, een project dat door de Gebiedscoöperatie ondersteund wordt, won de derde prijs.