Groninger verdienmodel

Samen met Terra wil de kenniswerkplaats binnen het thema energiebeheer het Groninger Verdienmodel op de kaart zetten in het Westerkwartier.

Sinds 1 juli 2014 is voor melkveehouders in de provincie het Groninger Verdienmodel (GVM) van kracht. Melkveehouders die zich extra inspannen op thema’s als gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur & landschap kunnen uitbreidingsruimte verdienen. Daarnaast moeten melkveehouders in gesprek gaan met omwonenden en ervoor zorgen dat de nieuwbouw niet uit de toon valt in het landschap.

We willen graag in contact komen met melkveehouders, die bouwplannen hebben. Zo kan er door experts in een vroeg stadium naar een efficiënt energiebeheer gekeken worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Wobbe Reindersma: 06-50487819