Herstel en onderhoud houtsingels eerste project Levend Landschap

GROOTEGAST – Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft groen licht gekregen om te kunnen starten met het project Levend Landschap.

Vorig jaar is de coöperatie opgezet door een samenwerking tussen de drie agrarische natuurverenigingen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen en AOC Terra.

Het eerste project van Levend Landschap zorgt voor herstel en onderhoud van de houtsingels in het Westerkwartier.

Inwoners van Westerkwartier met hart voor de eigen omgeving kunnen meedoen. Afgelopen voorjaar is al op kleine schaal gestart met het opknappen van de eerste houtsingels.

Er wordt ook heel goed gekeken naar de leefomstandigheden van dieren. Veel vogels hebben struiken nodig, het liefst met bessen. Zo hier en daar wat dood hout geeft ook veel extra diversiteit.

Zangvogels, uilen, zoogdieren, vleermuizen en allerlei insecten en amfibieën maken daar dankbaar gebruik van.

b1De komende maanden zal de aanpak van Levend Landschap fors worden geïntensiveerd. Iedereen wordt geïnformeerd over wat er in ‘hun’ landschap gaat gebeuren.

In twee jaar tijd is er voldoende financiële ruimte om 100 kilometer houtsingels aan te pakken. Belangstellenden kunnen zich melden via info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier zorgt dan dat de aangemelde singels worden geïnventariseerd en doen een voorstel over de aanpak.

http://www.defeanster.nl