Het Fruitcafé: initiatieven vanuit de bewoners, daar gaat het om!

Het Fruitcafé heeft de laatste periode een hele ontwikkeling ondergaan. Het is omgedoopt tot “woonkamer” voor de wijk “De Wijert”. Waar initiatieven vanuit de bewoners worden ontplooid, die worden gedragen door de wijk. Bijzonder!

Fruitcafé – de helpende hand
De coöperatieve ontmoetingsplek waar activiteiten en diensten worden georganiseerd voor en door de bewoners van de wijk. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is hierbij één van de initiatiefnemers. Het is allemaal begonnen met het verkopen van regionaal groente en fruit, en de daaruit vloeiende activiteiten. Dit sloeg echter niet voldoende aan in de wijk. Groot leerpunt, ontplooi activiteiten passend bij de wensen van de bewoners.

Activiteiten & diensten
Er zijn de laatste tijd meerdere nieuwe diensten en activiteiten ontstaan. Een mooi voorbeeld is de Maaltijdservice. Mensen kunnen zich intekenen om dinsdag en woensdag te komen eten in het Fruitcafé of om hun eten op te halen. Dit kan al tegen een kleine vergoeding! Echter het mooiste resultaat van deze service – er ontstaan vriendschappen, eenzaamheid wordt tegengegaan en de saamhorigheid vergroot. Andere diensten zijn de cakes & cookies en klussendienst. Ook een aantal terugkerende activiteiten trekt steeds meer bewoners uit de wijk, de absolute favoriet – Oma’s Soep! Samen koken, jong en oud, van elkaar leren en genieten. Deze activiteiten en diensten sluiten veelal goed aan bij REFRAME, het ontwikkelen van een duurzame regionale voedselketen.

Toekomst
Dennis Broekema, aanjager van het Fruitcafé, geeft aan dat het een droom is om uiteindelijk een bewonersbedrijf te ontwikkelen. Dit houdt in; opschalen. Dan kun je de verschillende doelgroepen in de wijk nog beter bedienen en betrekken! Het is zo’n diverse wijk, dus ook met hele verschillende wensen. Samen zorgen voor een levendige en toekomstbestendige wijk. Elkaar helpen, ondersteunen en inspireren is de toekomst!