Stap 1: de idee-fase

Inleiding

Kern: er ontstaat een situatie om de ontdekkingsreis te beginnen

Een nieuw idee kan overal ontstaan. Een toevallig gesprek, een inspirerende publicatie, een boeiende spreker. Vanuit de ontmoeting ontstaat een nieuw idee en een potentiële samenwerking. De change agent/project-aanjager neemt in deze fase de positie van vrije actor in en inventariseert of een samenwerking op basis van wederzijdse missie, visie en kernwaarden kansrijk is.  De bereidheid om eigenaarschap te nemen is gering. Men wil niet nu al het eigenbelang laten prevaleren. We richten ons op ‘innovators’ en ‘early adopters’. Financiering is in deze fase een probleem. Het idee wordt nog niet breed gedragen. of zij beperkt zich daarbij tot een klein aantal partijen.

In deze fase blijkt een noodzaak en urgentie tot samenwerken. Initiatiefnemers staan op. Juiste personen uit verschillende organisaties vinden elkaar. Partners leren elkaar beter kennen, verkennen het probleem en gaan op zoek naar een gemeenschappelijke focus. Ze bepalen met elkaar een visie op ‘hoe verder’. Ze leggen hun visie neer in een ambitie-document

In deze fase worden de globale onderzoeksvragen opgehaald. De sluiten aan op de kennis & innovatie agenda van de regio.

Evaluatie van deze fase en doorkijk naar de volgende fase

Tijdens de evaluatie kijken we naar de fase waarin we ons bevinden en vooruit naar de fase die volgt.

  • In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
  • Doen we wat in de fase nodig is.
  • Hebben we contact met de juiste actoren.
  • Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
  • Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase.
  • Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
  • Welke fase vraagt nu om aandacht?
  • Welke actoren moeten nog bij deze fase worden betrokken?
  • Wat moet er gebeuren voordat het netwerk door kan gaan naar de volgende fase?
  • Welke actie heeft nu prioriteit?