Het Landscape-office op korte termijn van start met ecologische monitoring

Ecologische monitoring gaat de komende jaren een steeds groter werkveld worden. Partijen als Staatbosbeheer, ecologische adviesbureaus en het waterschap krijgen voortaan te maken met nieuwe wetgeving, waar goed opgeleid personeel voor nodig is. De Gebiedscoöperatie en een van haar leden Staatbosbeheer namen eind 2015 het initiatief om te onderzoeken of het onderwijs beter aangesloten zou kunnen worden op deze ontwikkeling. Samen met het ecologische adviesbureau Buro Bakker, de onderwijsinstellingen Terra en Van Hall Larenstein, agrarische natuurverenigingen en het waterschap is de intentie uitgesproken op zoek te gaan naar een vorm waarin een groot deel van het onderwijs in de praktijk gegeven kan worden: het zogenaamde Landscape-office.

Afgelopen donderdag maakten de eerste studenten van Terra kennis met de nieuwe wetgeving rondom het monitoren. Jasper Schut van Staatbosbeheer gaf een korte inleiding over deze SNL-manier van monitoren en liet vervolgens zien waar de studenten op korte termijn al aan de slag zouden kunnen gaan met de basisprincipes.

Dit is in het volledig vernieuwde natuurgebied De Marumerlage. Schut gaf aan dat hier een geweldige kans ligt voor studenten om wegwijs te worden in de methodes, maar ook voor Staatbosbeheer om een ‘nulmeting’ te doen. Er werd geconstateerd dat er op korte termijn plaats is voor 4 á 5 studenten om in de Marumerlage aan de slag te gaan.

Jelmer van Belle, docent Wildlife aan Van Hall Larenstein, gaf vervolgens aan waar en in welke fase van de studie zijn studenten eventueel zouden kunnen aansluiten.

Deze presentatie zorgde voor een basis om ook te gaan kijken naar een grotere mogelijkheden voor het Landscape-office. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gepland om het monitoringsvraagstuk in een bredere structuur neer te zetten. De bedoeling is daarbij om de ecologische monitoring en de samenwerking met het werkveld structureel op te nemen in de programma’s van de onderwijsinstellingen.

De inspirerende dag werd afgesloten met een bezoek aan het testgebied Marumerlage, waar de studenten een rondleiding kregen van boswachter – en een van de initiators van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier – Nico Boele. Wordt vervolgd.