In het nieuws: Collectief Groningen West vraagt aandacht voor de houtsingels

Collectief Groningen West steekt vanaf volgend jaar 45.000 euro extra per jaar in de verbetering van de houtsingelstructuur van het Zuidelijk Westerkwartier. Daarmee hoopt het collectief een aanzet te geven tot een verdubbeling van het huidige beheer van 225 naar 450 kilometer houtsingel in het gebied. Bovendien wil de organisatie 100 kilometer verwaarloosde houtsingels proberen te redden met achterstallig onderhoud.

 

Voorzitter Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West maakte het plan bekend tijdens de feestelijke opening van het nieuwe kantoor van het collectief aan de Albert Harkemaweg in Aduard. De opening vond plaats in aanwezigheid van genodigden van natuurorganisaties en gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. Tegenover de aanwezigen lichtte Nieuwenhuis toe dat het collectief met het initiatief wil proberen het al jaren kwakkelende onderhoud van de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier nieuw leven in te blazen.

Het Collectief Groningen West is sinds begin 2016 verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer in het westelijk deel van de provincie. De nieuwe organisatie is ontstaan uit een bundeling van krachten van de agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, en houdt zich in het bijzonder bezig met weidevogelbeheer en landschapsbeheer in opdracht van de provincie Groningen.

Al vanaf het begin was het landschapsbeheer omgeven door problemen. De zuinige opstelling van de provincie was een doorn in het oog van het collectief dat zich gedwongen zag het beheer tot een schrale 225 kilometer houtsingels te beperken. Bovendien leidde de uitvoering van het onderhoud tot conflicten tussen de verschillende uitvoerders.

Het Collectief Groningen West heeft besloten om jaarlijks uit eigen zak 45.000 euro te investeren in uitbreiding van het singelbeheer tot 450 kilometer, een verdubbeling van het huidige aantal, en in achterstallig onderhoud aan 100 kilometer verwaarloosde singels. Bovendien wil het collectief samen met Landschapsbeheer Groningen en met steun van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de uitvoering gaan stroomlijnen. Aangezien het uitgetrokken bedrag niet toereikend is voor het hele plan, rekenen de drie partners wel op financiële steun van de provincie.

Henk Staghouwer, aanwezig om de openingshandeling te verrichten, liet zich in een korte speech niet uit de tent lokken. ´Ik kom hier niet met een zak met geld maar ik neem de uitdaging wel aan, met de toezegging dat de provincie actief met jullie gaat nadenken over de opgave die hier ligt´, aldus de gedeputeerde.

Geen man overboord, reageert voorzitter Nieuwenhuis op het aanbod van Staghouwer. ´Ik had ook niet verwacht dat hij onmiddellijk met geld over de brug zou komen. Maar we hebben ons plan wel op de agenda van de provincie gezet. En er hangt nog wel ander geld boven de markt, uit Den Haag of Brussel bijvoorbeeld. Dus ik vind dat we hierin wel een stap hebben gezet.´

 

Door Bert Hidding