In het nieuws: “Oost-Groningen trekt aan hbo-studenten”

Oost-Groningen wil hbo-studenten van de Hanzehogeschool in Groningen een innovatiecentrum bieden waar ze hun stageperiode kunnen doorbrengen.

In eerste instantie gaan zes Oost-Groninger gemeenten, Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde, Pekela, Veendam en Stadskanaal zich richten op studenten van de Hanzehogeschool. ,,Maar studenten van AOC Terra en het Alfa College kunnen zich er bij aansluiten”, weet Kees Swagerman (SP), wethouder in de gemeente Oldambt.

 

Studenten vasthouden

Swagerman ziet voor bedrijven en studenten voordelen. ,,Bedrijven krijgen waardevolle krachten over de vloer die kunnen meedenken over producten en efficiency. Misschien worden er nieuwe producten ontwikkeld, waardoor bedrijven kunnen groeien en uiteindelijk de werkgelegenheid toeneemt. Wij hopen op succes, zodat studenten uit de regio niet wegtrekken naar andere plekken in het land, maar terugkeren naar hun geboortegrond.”

Tot dusver richten studenten zich vooral op de stad, ook qua stageplek en afstudeeropdracht. ,,Misschien kunnen ze hun eigen bedrijf beginnen in Oost-Groningen. Het zou mooi zijn als er hier allerlei start-ups ontstaan. We hebben voldoende panden.”

Hoeveel centra er komen en in welke plaatsen is nu nog niet duidelijk. Nog voor de feestdagen krijgen bedrijven in de regio een uitnodiging om zich te laten informeren over het initiatief. VNO/NCW en MKB Noord nodigt bedrijven en ondernemers uit. In januari staan twee informatieavonden gepland.

 

Werkgelegenheid en nieuwe producten

Of de studenten in de rij zullen staan om in Oost-Groningen stage te lopen is de vraag. Swagerman heeft er geen hard hoofd in. ,,Ze moeten sowieso een periode stage lopen. Ook in onze regio zijn voldoende interessante bedrijven en de regio is niet ver van de stad.” Jacqueline Gomashie, directeur internationaal financieel-economisch management aan de Hanzehogeschool, valt Swagerman bij. ,,Oost-Groningen is een interessant gebied. Er zijn veel MKB-bedrijven. Dat geldt overigens voor de hele provincie. We zijn eerder al met zo’n dergelijk project in het Westerkwartier aan de slag gegaan, de zogenaamde gebiedscoöperatie. Ongeveer zeventig studenten lopen jaarlijks in die regio stage bij bedrijven. In Noordhorn hebben we een innovatiecentrum. Dat werkt prima.”

Gomashie denkt in het voorjaar van 2017 los te kunnen met het project in Oost-Groningen. ,,Met een klein aantal studenten en in september met een grotere groep.” Gomashie verwacht dat uiteindelijk enkele honderden studenten Oost-Groningen als stageplek of afstudeerregio kiezen. De meerwaarde van het hele project zit volgens Gomashie in de samenwerking tussen MKB, onderwijs en lokale overheden. Er zijn veel enthousiaste mensen voor nodig, maar als het uiteindelijke doel wordt bereikt – werkgelegenheid en nieuwe producten ontwikkelen – kan van een succes worden gesproken.

 

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

De gebiedscoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschappen, zorginstellingen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer, scholen en 640 ondernemers. Via de coöperatie moeten nieuwe initiatieven ontplooid worden om de regio sterker te maken. Het Westerkwartier is net als Oost-Groningen een krimpregio.

In het Westerkwartier wordt ingezet op korte voedselketens, groene en jonge economie en zorg. Een coöperatie is niet nieuw, denk aan zuivelgigant FrieslandCampina, aardappelmeelfabriek Avebe of de Rabobank. De gebiedscoöperatie werkt echter niet vanuit één belang en is niet sector gebonden. Er worden mensen aan een tafel gebracht. Dat is de meerwaarde. De coöperatie is gehuisvest in Noordhorn.

 

Bron: Dagblad van het Noorden, 12-12-2016