In REFRAME leren van Internationale partners

Binnen het project REFRAME is de Gebiedscoöperatie één van de 14 partners uit 5 verschillende landen. REFRAME werkt aan regionale voedselketens om de verschraling van de werkgelegenheid in de agri-food sector tegen te gaan en zo een dreiging voor de regionale economie weg te nemen. Elke partner en regio doet ervaring op en de best practices worden gedeeld op het online resource centre. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in onze eigen regio, maar wilt u het Internationale project blijven volgen, dan kunt u zich aanmelden voor de REFRAME-nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@gcwk.nl.

Onderzoek
Student André Westra heeft zijn afstudeeronderzoek afgerond. André deed onderzoek naar kostprijsberekening inclusief externaliteiten, bijvoorbeeld co2 uitstoot of geluidsoverlast. Fruitbedrijf Oudebosch heeft als testcase meegewerkt aan het onderzoek. Met deze methode kan een producent bijhouden hoe er wordt gescoord op verschillende criteria en wat het met de prijs doet. Als meerdere producenten het gaan gebruiken kunnen zij met elkaar worden vergeleken. Dit kan duurzaamheidsmaatregelen uitlokken.


Wilt u meer informatie over de regionale voedselketen en de rol van de Gebiedscoöperatie of wilt u aanhaken bij onze werkgroepen? Neem dan contact op met Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl.