Stap 7: Inbeddingsfase

Kernpunt: structuur aanbrengen

Wanneer de verandering gangbare praktijk wordt, dan spreken we van de inbeddingsfase. De structuur past zich erop aan. Hierbij valt te denken aan gewoontes, taakverdeling, financiering, enzovoorts. Vroeger of later zal ook deze praktijk weer schuren met de veranderende omgeving, zodat er opnieuw prille ideeën ontstaan en de initiatieven spiraal weer van voren af aan begint.

Evaluatie van deze fase en doorkijk naar de volgende fase

Tijdens de evaluatie kijken we naar de fase waarin we ons bevinden en vooruit naar de fase die volgt.

  • In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
  • Doen we wat in de fase nodig is.
  • Hebben we contact met de juiste actoren.
  • Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
  • Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase.
  • Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
  • Welke fase vraagt nu om aandacht?
  • Welke actoren moeten nog bij deze fase worden betrokken?
  • Welke actie heeft nu prioriteit?