Inclusief werken in het Westerkwartier: ondernemers oriënteren zich op arbeidspools

Een enthousiaste groep ondernemers, en vertegenwoordigers van gemeenten en zorginstellingen bogen zich 5 juli over de vraag of er behoefte is aan arbeidspools in het Westerkwartier, en zo ja, hoe die er dan uit moeten zien. De bijeenkomst was geïnitieerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en maakte deel uit van de verkennende gesprekken die momenteel gaande zijn over het project Workcept.

Workcept is het antwoord van de in de Gebiedscoöperatie Westerkwartier verenigde ondernemers op de noodzaak om het Westerkwartier te kantelen naar een inclusieve arbeidsmarktregio. Doel is om zoveel mogelijk mensen in de regio mee te laten doen en maximale waarde voor inwoners, organisaties en de regio te creëren. Dat doen we op verschillende manieren. De eerste stap is het experimenteren met arbeidspools, bijvoorbeeld binnen een branche (zoals landschapsbeheer of afvalverwerking), een keten (bijvoorbeeld voedsel) of op een plek (bijvoorbeeld een industrieterrein).

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil de komende tijd meerdere arbeidspools opzetten in het Westerkwartier om zo het MKB te ontzorgen, meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren, werk te flexibiliseren en pieken en dalen op te vangen en duurzame inzetbaarheid en SROI te bevorderen. Zo werken we samen met ondernemers en de Hanzehogeschool (Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt en Lectoraat Human Capital), aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt voor en door de regio.

Doel van de bijeenkomst was om ondernemers (MKB) kennis te laten maken met de kansen van arbeidspools in het Westerkwartier, maar vooral ook om antwoord te krijgen op de vraag welke behoefte er bestaat aan arbeidspools in de regio. Petra Oden van het Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt, gaf algemene informatie over arbeidspools, en deelde de ervaringen die de Hanzehogeschool daarmee heeft opgedaan in eerder onderzoek. Ondernemers uit verschillende sectoren discussieerden met medewerkers van onder andere; De Zijlen, de gemeente Grootegast en Novatec over hun persoonlijke wensen en behoeften, maar ook over de mogelijke risico’s die zij zagen. Centrale vraag was: hoe verbinden we de aanwezige vraag naar arbeid (structureel) met het aanbod en de talenten in de regio? De bijeenkomst leverde veel nuttige informatie op van de deelnemende organisaties, en krijgt na de zomer zeker een vervolg.