Innovatiewerkplaats Groeningen van start

Twee belangrijke partners van de Gebiedscooperatie Westerkwartier; Staatsbosbeheer en de Hanzehogeschool, zijn geïnspireerd geraakt door alle ontwikkelingen in onze Innovatiewerkplaats in het Westerkwartier. Onder de noemer ‘Groeningen’ gaan ze de natuurgebieden rondom de stad Groningen verbinden met elkaar en met de stad Groningen. Dit alles in samenwerking met studenten, docenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool.

 

Kick-off

Staatsbosbeheer en de Hanzehogeschool hebben afgelopen dinsdag 6 februari de kick-off gehad van de Innovatiewerkplaats (IWP) Groeningen. Dit is een resultaat van de door beide partijen aangegane intentieovereenkomst. Na een inspirerende inleiding door Rieks van de Wal, hoofd Staatsbosbeheer Groningen en Willem Foorthuis, lector Hanzehogeschool, gingen de studenten in gesprek met elkaar en met de opdrachtgevers. Daarna presenteerden de studenten, waaronder twee internationale studenten, afzonderlijk hun opdracht en aanpak. Een zeer enthousiaste en levendige start van IWP Groeningen!

Groene metropool

Groeningen is één van de projecten die valt onder het programma de Groene Metropool en beslaat een gebied van circa 7500 hectare aaneen gesloten wetlands en cultuurhistorische landschappen rond de stad Groningen. Diverse onderzoeksvragen- en opgaven vanuit onze doelen beschermen, beleven en benutten zullen door studenten van verschillende vakdisciplines in de innovatiewerkplaats (IWP) een plek krijgen.

 

Innovatiewerkplaats Groeningen

In een IWP wordt invulling gegeven aan de zogenaamde triple helix, waarbij de samenwerking tussen onderwijs, overheid en de ondernemer c.q ondernemende burger voorop staat. Dat betekent dat studenten werken in opdrachten vanuit de beroepspraktijk samen met docent-onderzoekers. Ondernemerschap en maatschappelijke participatie wordt daarbij ingezet voor het versterken van de regio naar een duurzaam landschap en samen met partijen die daar actief in zijn. De studenten gaan vooral bijdragen aan het verder uitbouwen en positioneren van het gedachtegoed Groeningen vanuit een innovatieve en betekenisvolle invalshoek.