De Innovatiewerkplaats van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio. Onze regio is het Westerkwartier en daarnaast ook het hele stedelijk veld Groningen. We spreken dan over een gebied met een radius van zo’n 30 tot 40 km rond de stad Groningen.

Om tot de juiste ondernemingsplannen en businesscases te komen moeten vaak veel vragen worden beantwoord. Hiervoor heeft de gebiedscoöperatie een Innovatiewerkplaats ingericht waar regionale kennisvragen verzameld en onderzocht worden door studenten, docenten, onderzoekers en experts.

We ontwikkelen uitvoerbare projecten rond de kennisvragen. In februari 2015 hebben we de Innovatiewerkplaats in Noordhorn geopend. Deze locatie is van tijdelijke aard. Uiteindelijk willen we gaan verhuizen naar de nieuw te bouwen innovatieboerderij in Zuidhorn. De innovatiewerkplaats fungeert als living en learning lab voor cross-overs met partijen uit onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en overheden.

Website: https://innovatiewerkplaats.eu