De basis van de samenwerking is de Gebiedsagenda, de kennis- & innovatieagenda van de regio. Deze agenda wordt via een methodische halfjaarlijks terugkerende aanpak opnieuw bekeken en vastgesteld. Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de agenda komen uit

de regio (innovaties en trends gedreven vanuit (EU) beleid en commerciële of R&D ontwikkelingen of anderzijds vanuit behoeften (individuele) partners uit het samenwerkingsverband.

 

De Gebiedsagenda is door de leden van de GCWK geformuleerd. De gebiedsagenda vormt de leidraad voor de ontwikkelingen in het Westerkwartier waar de GCWK zich voor inzet.

De gebiedsagenda is daarmee het kader voor de uitvoering van de activiteiten van de GCWK. Aan de andere kant zijn nieuwe ideeën en samenwerkingen direct ook een input voor de gebiedsagenda. De gebiedsagenda is dynamisch en gebaseerd op een voortdurende interactie met de regio. De gebiedsagenda verandert om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het Westerkwartier en de ontwikkelingen in de verdere samenleving.

De agenda van de regio ziet er als volgt uit:

 • Inclusieve, circulaire landbouw
 • Duurzaam bouwen
 • Internationalisering
 • Healthy Aging/ Positieve Gezondheid/ Bewegen in de Openbare Ruimte
 • Transitie arbeidsmarkt (Workcept)
 • Regionale Voedselketens
 • Maatschappelijke Energieketen
 • Mobiliteit op het platteland
 • Biobased Economy
 • Gebiedsontwikkeling Middag Humsterland en Groeningen
 • Duurzaam aanbesteden en inkopen
 • Energie-landschappen
 • Leefbaarheid
 • Duurzaam cooperatief ondernemen
 • Cooperatieve winkels
 • Zorgcooperaties
 • Alternatieve financieringsvormen