De gebiedsagenda is de basis van de samenwerking in de regio. De gebiedsagenda is de kennis- & innovatieagenda van de regio. Deze agenda wordt via een methodische aanpak periodiek getoetst en vastgesteld. De toetsing vindt plaats op basis van ontwikkelingen, ideeen en behoeften vanuit de regio. Daarbij volgen we nauwlettend innovaties en trends gedreven vanuit  Europees, landelijk en regionaal beleid. We zoeken actief naar kansen voor onze leden.

De gebiedsagenda is het toetsingskader voor de uitvoering van de activiteiten van de GCWK. De gebiedsagenda is dynamisch en gebaseerd op een voortdurende interactie met de regio.

De agenda van de regio ziet er als volgt uit:

 • Inclusieve, circulaire landbouw
 • Duurzaam bouwen
 • Internationalisering
 • Healthy Aging/ Positieve Gezondheid/ Bewegen in de Openbare Ruimte
 • Transitie arbeidsmarkt (Workcept)
 • Regionale Voedselketens
 • Maatschappelijke Energieketen
 • Mobiliteit op het platteland
 • Biobased Economy
 • Gebiedsontwikkeling Middag Humsterland en Groeningen
 • Duurzaam aanbesteden en inkopen
 • Energie-landschappen
 • Leefbaarheid
 • Duurzaam cooperatief ondernemen
 • Cooperatieve winkels
 • Zorgcooperaties
 • Alternatieve financieringsvormen