Werkwijze IWP/Transitie-cyclus


De IWP Noordhorn werkt aan transities op verschillende thema’s. Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.

De transitie-fasen laten zien langs welke weg een initiatief/urgente vraag zich kan ontwikkelen. Elke fase vraagt om een ander soort activiteiten, waarbij steeds weer andere actoren betrokken zijn. We onderscheiden de volgende fasen:

Tijdens elke transitie-fase kan onderzoek plaatsvinden.

Tijdens elke transitie-fase vindt voortdurend evaluatie en terugkoppeling plaats. En we kijken vooruit naar de fase die volgt.

  • In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
  • Doen we wat in de fase nodig is.
  • Hebben we contact met de juiste actoren.
  • Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
  • Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase
  • Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
  • Welke fase vraagt nu om aandacht?
  • Welke actoren moeten nog bij deze fase worden betrokken?
  • Welke actie heeft nu prioriteit?