De waarde-propositie van de IWP Noordhorn

Leven lang samen leren en ontwikkelen

De waarde-propositie van de IWP Noordhorn wordt gevormd door de waarde-propositie van alle partners gezamenlijk. Een nieuwe partner versterkt de bestaande waarde-propositie van de regio. De waarde-propositie van de IWP Noordhorn voor ondernemers, overheden, onderwijs, omgeving en onderzoek bestaat uit:

 • Ontwikkelen in co-creatie van nieuwe duurzame verdienmodellen gebaseerd op maatschappelijke en duurzame waarde-creatie
 • Nieuwe markten betreden of eenvoudiger toegang tot nieuwe markten
 • Schaalvoordelen door samenwerking
 • Uitvoeren advisering  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Uitvoeren en advisering ketenregie, governance, ketenaanpak (supply-chain) en ketenfinanciering
 • Dataverzameling en -uitwisseling van waardestromen in de keten
 • Regionale arrangementen/allianties tussen onderwijs en (leer-) bedrijven
 • Leven Lang Leren: studenten, docenten, ondernemers, instellingen, overheid en bewoners delen kennis en leren met en van elkaar in innovatieve netwerken
 • Het faciliteren van processen m.b.t. duurzame gebiedsontwikkeling/burgerparticipatie/bewoners-initiatieven/cooperatieve samenwerking
 • Adviseren m.b.t. inrichting innovatiewerkplaatsen (IWP’s)
 • Onderzoek: uitdagende multidisciplinaire/multilevel onderzoeksopdrachten uitgevoerd door  lectoraten en practoraten
 • Talentontwikkeling
 • Regionale innovatie: curriculumontwikkeling en vernieuwing van opleidingen, zodat deze blijvend aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld
 • Uitwisseling van hulpbronnen in projecten
 • Initieel onderwijs waarin studenten en docenten worden verbonden met innovatieve ontwikkelingen door te werken aan authentieke projecten en innovatieve vraagstukken