De waarde-propositie van de Gebiedscooperatie wordt gevormd door de waarde-propositie van alle partners gezamenlijk. Toetreden van een nieuwe partner moet als doel hebben het verrijken of versterking van de bestaande waardepropositie door het toevoegen van nieuwe waarde.

Projektontwikkelburo
Inzicht verschaffen in beschikbare fondsen en looptijd calls
Schrijven van subsidie-aanvragen
Relatie-management met subsidiegevers verzorgen
Projektadministratie rond subsidieaanvragen verzorgen
Bouwen aan nieuwe communities rond thema’s/programma’s/onderzoekslijnen en projekten
Continue monitoring van marktontwikkelingen, stakeholders en doelstellingen.
Opstellen en periodiek updaten van de technologie-roadmap.
Doorlopende programmaontwikkeling op basis van deze roadmap.
Financiering initiëren voor de uitvoering van projecten en programma.
Projecten managen en monitoren volgens standaard werkmethode.
Duurzame en inclusieve regionale agenda op meerdere thema’s (aktualiseren Gebiedsagenda)
Ontsluiting netwerk voor mogelijke partners
Smeden van nieuwe verbindingen tussen organisaties (alliantie management)/ Multidisciplinaire en intersectorale samenwerking
Werken aan innovatie door het bouwen van netwerken en het vormen en managen van communities tussen de 5 O’s in de regio: ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid en omgeving (inwoners) rond diverse thema’s
Financiering voor projecten (subsidie-aanvragen)
Ondersteunen bewonersinitiatieven
Innovatiewerkplaats (onderzoek)
Participeren in een onderzoekslijn/programma (zie ook rollen)
Kennis delen met ondernemers
Kennis teruggeven aan curriculum scholen
Onderzoeken nieuwe businessmodellen/ businesscases
Schrijven van publicaties
Organiseren kennisbijeenkomsten/ workshops en symposia
Duurzame en inclusieve regionale agenda op meerdere thema’s
Kennisdeling/kennistransfer/kenniscirculatie
Opzetten onderzoeks-projecten in programma’s en onderzoekslijnen
Organiseren kennisbijeenkomsten
Onderzoek naar businesscases t.b.v. de regio (Workcept/Maaltijdenfabriek)
Projektuitvoering (Werkschuur)
Regie in projekten
Passende ondersteuning bij marktintroductie van de projectresultaten.
Duurzaam faciliteren (ondersteunen burgerparticipatie)
Gebiedsontwikkeling
Bouwen businesscases rond communities en thema’s
Data: verzamelen, verrijken, cooperatief delen en toepassen en presenteren
Mapping
Adviserende en coordinerende rol in het in het opzetten, faciliteren en begeleiden van de coöperaties (productgroepcoöperaties)
Organiseren van cooperaties/ communities rond thema’s
Ontwikkelen van duurzame businesscases voor de regio
Projekt- en procesmanagement (regie)
Integratie, versterken synergie, coordinatie, monitoren en afstemming aktiviteiten partners
Duurzaam faciliteren. Faciliteren van duurzame gebiedsprocessen (burgerparticipatie)/ versterken van de regio door middel van coöperatief gebiedsgericht werken in de regio (verbinden van de regio, vergroten zelfbewustzijn en veerkracht)
Projektadministratie
Organisatie van events en congressen