De waarde-propositie

De waarde-propositie van de IWP Noordhorn wordt gevormd door de waarde-propositie van alle partners gezamenlijk. Toetreden van een nieuwe partner heeft als doel het versterken van de bestaande waarde-propositie. De waarde-propositie van de IWP Noordhorn voor ondernemers, overheden, onderwijs, omgeving en onderzoek bestaat uit:

  • Nieuwe duurzame verdienmodellen gebaseerd op maatschappelijke en duurzame waardecreatie
  • Kennis delen, advisering ketenaanpak. Uitvoeren ketenregie
  • Dataverzameling en -uitwisseling m.b.t. waardestromen in de keten
  • Regionale arrangementen/allianties  tussen onderwijs en (leer-) bedrijven (Leven Lang Leren)
  • Duurzaam faciliteren van gebiedsprocessen/burgerparticipatie/bewoners-initiatieven
  • Adviseren m.b.t.  inrichting Innovatiewerkplaatsen (IWP’s)
  • Financiering/ subsidies projecten
  • Uitdagende multidisciplinaire/ multilevel onderzoeksopdrachten voor studenten en onderzoekers met veel partners in de regio
  • Talentontwikkeling
  • Curriculumontwikkeling en vernieuwing van opleidingen, zodat deze blijvend aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld