In de werkorganisatie werken de medewerkers, die een arbeidsrelatie hebben met de Gebiedscooperatie Westerkwartier samen met medewerkers van de leden van de GCWK. Samen vormen ze het werkpotentieel van de Gebiedscooperatie. Ze werken samen in programma’s, onderzoekslijnen en projekten aan de thema’s van de regio. Uit oogpunt van effectieve communicatie is  het belangrijk dat medewerkers uit de thuisorganisaties regelmatig aanwezig zijn in Noordhorn. De afspraken worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst