Docent/begeleider


  • Begeleiding student op maat verzorgen, waaronder ook ondersteuning bij de vraagarticulatie met de opdrachtgever;
  • Didactiek en planning flexibel vormgeven
  • Ondersteuning bij vraagarticulatie (samen met opdrachtgever)
  • Ondersteuning bij theoretisch kader (businessmodellen)
  • Ondersteuning bij onderzoeksmethodiek
  • Beoordeling van studenten;
  • Neemt deel aan programma-overleg in IWP;
  • Flankerend onderwijs verzorgen;
  • Coaching van de student op houding/ attitude
  • Organiseren en geven van masterclasses