Rollen en taken

In de Innovatiewerkplaats wordt functieloos gewerkt.De kern is dat niet langer wordt gekeken naar de functie en het bijbehorende competentieprofiel, maar meer naar de rol(len) die je vervult en de rollen die nodig zijn om het werkproces goed te laten verlopen.