Keten-aanjager

Taken van een keten-aanjager. De keten-aanjager is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de keten.De uitdaging bij ketensamenwerking is het creëren van een basis voor gemeenschappelijke belangen.

  1. het probleem identificeren dat een ketenaanpak behoeft;
  2. organisaties inventariseren die een zinvolle rol hierbij kunnen vervullen;
  3. mogelijke ketenpartners selecteren;
  4. relaties aanbrengen tussen de partners;
  5. de keten managen en de processen in de keten afstemmen;
  6. het beschrijven van deze taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  7. 
zorgen voor een duidelijke overleg- en besluitvormingsstructuur;
  8. escalatielijnen ontwikkelen en vastleggen;
  9. goede coördinatiemechanismen ontwikkelen om zaken af te stemmen;
  10. periodieke ontmoetingen organiseren.